دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشکده پزشکی
  • دانشکده پزشکی 2

آدرس دانشکده پزشکی : استان البرز-کرج- فلکه پنجم فردیس –شهرک ناز-جنب میدان بیمارستان -دانشکده پزشکی مقطع علوم پایه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 

تلفن های تماس: ۲۱-۳۶۸۰۰۳۱۸-۰۲۶

  نمابر: ۰۲۶-۳۶۸۰۰۳۱۹

  کدپستی: ۳۱۵۳۶۱۳۱۱۱

  پست الکترونیک دانشکده:    ic-medical@iums.ac.ir

 

متن

متن

متن

متن